Site en franšaisView this website in English
 

Marsmissies: Mars Express SPICAM-Light

Het Mars Express experiment SPICAM-Light (Frankrijk, België, Rusland en VS), met een ultraviolet- en een infraroodspectrometer, bestudeert de chemische samenstelling en dynamische evolutie van de atmosfeer van Mars.

De spectrometers bepalen voornamelijk

  • de atmosferische concentratie ozon
  • de hoeveelheid atmosferische stofdeeltjes
  • de temperatuurverdeling
  • de aerosols
  • de ionosferische samenstelling
  • de hoeveelheid water en ijs


Spicam-Light (Credits Service d'Aeronomie)
Spicam-Light (Credits Service d'Aeronomie)

De combinatie van de resultaten van de experimentele gegevens en theoretische modellen laat toe om een consistent beeld te bekomen van de chemische samenstelling en meteorologie van de atmosfeer van Mars. Een voorbeeld hiervan is de interactie tussen het oppervlak en de atmosfeer.

Oppervlak van Mars (Credits ESA)
Oppervlak van Mars (Credits ESA)

Modelberekening, steunend op experimentele gegevens, laten toe de oxidatiecapaciteit van de atmosfeer en de UV-flux aan het oppervlak te bepalen.

Deze zijn van groot belang voor de studie van de oxidatiecapaciteit van mineralen en koolstofverbindingen.

 

Meer info in het Engels:

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite