Site en franšaisView this website in English
 

Marsmissies: Mars Sample Return

De meest uitdagende ruimtemissie naar Mars ooit

De Sample Return missie is nu voorzien voor 2020-2024 en zal op technisch vlak de meest uitdagende ruimtemissie naar Mars zijn die ooit heeft plaatsgevonden. Het doel is om stalen te nemen van de bodem, rotsen en atmosfeer van Mars en om deze stalen veilig en intact naar de Aarde terug te brengen.

Mars Sample Return

Met “intact” bedoelen de wetenschappers dat ze de stalen moeten bewaren in exact dezelfde omstandigheden als waarbij ze genomen werden op Mars (temperatuur en druk).

Dit is nodig om verontreiniging of veranderingen in de structuur van de stalen te vermijden, wat van essentieel belang kan zijn als de wetenschappers de stalen zullen onderzoeken op aanwijzingen voor de aanwezigheid van leven, nu of in het verleden.

Illustratie: ESA

 

Betrokkenheid van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA)

Wetenschappers Frank Daerden en Christian Muller van het BIRA zijn lid van de internationale studiegroep iMARS, die een Mars Sample Return missie voorbereidt en in 2009 een NASA Group Achievement Award ontving voor de geleverde prestaties.

Het iMARS-team behandelde en bediscussieerde in een eerste fase de hieronder beschreven problemen en gaf suggesties aan de Internationale Mars Exploratie Werkgroep (IMEWG).

Details over de Internationale Mars Exploratie Werkgroep


 

Uitdagingen en problemen

De wetenschappelijke gemeenschap kwam al lang geleden op het idee om stalen van Mars naar de Aarde te brengen, waar het veel gemakkelijker zou zijn om ze in verschillende hoogtechnologische onderzoekslaboratoria te onderzoeken.

De systemen die de mens naar Mars kan sturen (landers of rovers), kunnen slechts een beperkt aantal instrumenten en hulpmiddelen dragen om de bodem en atmosfeer te onderzoeken. Als stalen van Mars intact beschikbaar zouden zijn op Aarde, zou dit het aantal mogelijkheden om hen te analyseren enorm uitbreiden.

  • Op technologisch vlak is de MSR-missie een echte uitdaging en dit zowel wat betreft de dragers als de bewaring van de stalen en de planetaire bescherming. MSR zou de Aarde niet alleen verlaten met een rover om de stalen te nemen, maar ook met een vervoermiddel om de stalen in een baan om Mars te brengen en ze daarna terug naar de Aarde te transporteren. Op dit moment kan dit enkel uitgevoerd worden met twee verschillende raketlanceringen: één die de rover vervoert en één die het vervoermiddel voor de terugkeer bevat waarna een ontmoeting tussen beiden geregeld wordt in een baan om Mars.
  • Het bewaren van de stalen om ze in exact dezelfde omstandigheden naar een labo op Aarde te brengen als waarin ze genomen werden op Mars is ook een technologisch hoogstandje, gezien de enorme temperatuur- en drukvariaties die ze zullen ondergaan bij een lancering in een baan om Mars, tijdens een interplanetaire vlucht naar de Aarde en bij het landen op Aarde, waar ze veilig verzameld moeten worden om ze dan naar de aangeduide onderzoekslaboratoria te brengen.
  • Tot slot speelt planetaire bescherming ook een cruciale rol. Niet alleen moeten we contaminatie van de Marsbodem met organismen (bacteriën) van de Aarde vermijden, want wat zal de conclusie zijn als de onderzoekers in een laboratorium op Aarde organisch materiaal of organismen vinden in stalen afkomstig van Mars. Is er echt leven op Mars of werden de stalen gecontamineerd, ofwel op Mars, aan boord van het ruimteschip, of op Aarde? En zeer belangrijk, de biosfeer op Aarde moet ook beschermd worden tegen mogelijke levensvormen van Mars.

 

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite