Site en franšaisView this website in English
 

Mars onderzoeksactiviteiten

Reeds vroeg in onze beschaving werd veel aandacht geschonken aan de planeet Mars. Zijn rode kleur sprak tot de verbeelding bij astrologen van vroege beschavingen, in verschillende mythologieën werd Mars het symbool van vuur en oorlog.

Sinds de jaren zestig is het tot een grote doorbraak gekomen in onze kennis van Mars dankzij de exploratie vanuit de ruimte.

Het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA) was in het verleden betrokken bij al dan niet succesvolle missies als Kepler, Phobos, Mars 96, ISO en waarnemingscampagnes vanuit de Kaukasus.

Momenteel neemt het BIRA deel aan Mars Express en ExoMars.

Ook gebruiken BIRA-wetenschappers een 3D-computermodel van de Marsatmosfeer om gegevens van ruimtemissies te interpreteren en om bijvoorbeeld de vorming van waterijswolken op Mars beter te begrijpen. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met de York University in Toronto.

Mars, gezien van op 5 miljoen km
Mars, gezien van op 5 miljoen km

 

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite