Site en franšaisView this website in English
 

Is er leven op Mars (geweest)?

De mogelijkheid van het bestaan van buitenaards leven heeft mensen altijd al gefascineerd. Marsmannetjes, in het bijzonder, zijn het onderwerp van vele verhalen geweest.

Weten we vandaag al of er leven is?

Een warmere en nattere planeet Mars had voorwaarden die gunstig zijn voor het ontstaan van leven kunnen herbergen. De afwezigheid van platentektoniek of metamorfe processen op Mars heeft oeroude gesteenten beschermd en daarin zouden we vandaag misschien sporen van vroeger leven kunnen terugvinden.

Met behulp van instrumenten op aarde en aan boord van de Mars Express, werd onlangs methaan ontdekt op Mars. Ook Curiosity, de mars rover van NASA die op de planeet werkzaam is sinds augustus 2012, heeft zijn steentje bijgedragen aan deze ontdekking. Alle metingen die men heeft, geven aan dat er in de loop van de geschiedenis sterke fluctuaties in de aanwezigheid van methaan geweest zijn. Het is echter onduidelijk of dat methaan het gevolg is van (vroeger/huidig) leven. Op aarde is het namelijk zo dat 95% van het aanwezige methaangas afkomstig is van micro-organismen.

De vraag blijft dus open. Om er een antwoord op te kunnen bieden, zijn wetenschappers op zoek naar indirecte bewijzen:

Om deze vragen te beantwoorden, ontwikkelen wetenschappers experimenten die uitgevoerd worden door instrumenten aan bord van een orbiter rond Mars of een mars rover, en die aangestuurd worden vanop aarde.

ExoMars
ExoMars missie, credits ESA.

De actuele missie naar Mars is de Russisch-Europese missie ExoMars.

Over het algemeen is de vraag van het leven op Mars onlosmakelijk verbonden met die van het leven op aarde. Wat is het leven en hoe is het ontstaan? In dit verband neemt een BIRA-onderzoeksgroep deel aan het PlanetTopers project - Planets: Tracing the Transfer, Origin, Preservation, and Evolution of their ReservoirS. Dit interuniversitair project heeft de bedoeling ons begrip van de bewoonbaarheid van ons zonnestelstel verder uit te diepen door geofysische, geologische en biologische aspecten van vooral onze buurplaneten Mars en Venus te bestuderen.

 

Meer weten?

  • Young sun, early Earth and the origins of life, M. Gargaud, ed. Springer

 

Ter ontspanning:

  • De oorlog der werelden, H.G. Wells ;
  • De Laatste Martiaan, Ray Bradbury ;
  • Contact, R. Zemeckis ; gebaseerd op het gelijknamige boek van C. Sagan
  • Mars Attacks!, T. Burton
  • ...

 

 

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite