Site en franšaisView this website in English
 

ExoMars

ESA-NASA ExoMars Trace Gas Orbiter missie

De ExoMars Trace Gas Orbiter missie past in het Joint Mars Exploration Programma van ESA en NASA. De missie heeft als doel om belangrijke vlucht- en in situ technologieën te demonstreren voor toekomstige exploratiemissies en om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek uit te voeren voor de verkenning van Mars. Daarnaast zal deze missie ook belangrijk zijn voor de communicatie tijdens huidige en toekomstige ESA/NASA missies.

ExoMars Mission

Het ExoMars programma omvat eigenlijk twee missies.

 • De eerste is de ExoMars Trace Gas Orbiter missie die beschreven wordt in dit document. Het is een door ESA geleide missie die in 2016 zal gelanceerd worden door een Amerikaanse draagraket en ze omvat een orbiter en een lander demonstrator (EDL).
 • De tweede missie wordt door NASA geleid en zal in 2018 gelanceerd worden door een Amerikaanse draagraket. Deze missie omvat een Europese rover en een Amerikaanse rover.

 

Betrokkenheid van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA)

De ruimtevaartorganisaties NASA en ESA hebben een Belgisch instrument voor de studie van de Marsatmosfeer uitgekozen om mee te reizen op de ExoMars-satelliet. Na een uitgebreid selectieproces verkozen ESA en NASA het instrument SOIR-NOMAD tot sleutelinstrument tussen een 20-tal andere voorgestelde instrumenten van over de hele wereld. Het instrument kreeg een uitstekende beoordeling.


Wetenschappelijke doelen

Recente observaties van de planeet Mars, zowel waarnemingen vanuit een baan rond Mars als van op Aarde, hebben de aanwezigheid van methaan aangetoond. De huidige fotochemische modellen kunnen de aanwezigheid van methaan en zijn variaties in ruimte en tijd niet verklaren. De waarnemingen doen vragen rijzen in verband met de oorsprong van methaan, de mogelijke aanwezigheid en variatie van andere spoorgassen, de processen die plaatsvinden op en onder het oppervlak en in de atmosfeer van Mars, enz.

Deze vragen hebben tot de volgende wetenschappelijke doelen geleid:

 1. detecteren van een breed gamma aan atmosferische spoorgassen en belangrijke
  isotopen
 2. karakteriseren van de variaties in tijd en ruimte van methaan en andere
  belangrijke chemische stoffen
 3. lokaliseren van bronnen en afleiden van de evolutie van methaan en andere
  belangrijke chemische stoffen en hun mogelijke interacties
 4. weergeven van oppervlakte-eigenschappen die mogelijk gerelateerd zijn met de
  bronnen en vernietiging van spoorgassen

 

Concept

De satelliet wordt ontworpen, gebouwd en samengesteld door ESA en omvat een ESA Orbiter die de wetenschappelijke instrumentatie voor de studie van spoorgassen zal bevatten en een ESA ‘Entry, Descent and Landing’ (EDL) Demonstrator. De satelliet zal gelanceerd worden... Lees meer

 

Fasen

januari 2016: Lancering
oktober 2016: EDL Demonstrator – orbiter ontkoppeling
oktober 2016: Orbiter in een elliptische baan rond Mars
tussen mei en augustus 2017: Start van de Orbiter wetenschappelijke fase
januari 2019: Aankomst 2018 rover missie en landen van de rovers
tussen april en juli 2019: Start data relais voor de rovers
december 2022: Einde van de missie

 

 

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite